Hva er Hei til Hav 2018?

Vi gleder oss til Hei til Hav 2018. Som vanlig vil programmet inneholde mange ulike aktiviteter for store og små. Alt er gratis og de fleste aktivitetene vil det bare være å møte opp på uten påmelding. Enkelte aktiviteter vil det bli påmelding på, for å unngå mye kø og venting. Informasjon om dette finner du ved å lese om de ulike aktivitetene. Arrangmenetet foregå i tidsrommet 1200 - 1700 og vi har valgt ut noen spesifikke områder hvor disse aktivitetene vil foregå ; Nygård Skole/Nygårdshallen , Linnegrøvan, Torvet og fotballbanene sør og nord for E39.
Vi kan love nye og spennende aktiviteter i år, hvor lag og foreninger fra Søgne og Songdalen sørger for organiseringen. Søgne og Greipstad Sparebank er fortsatt hovedsponsor for arrangementet, og bankens ansatte vil være synlig tilstede på alle aktivitetsområder og tilby gunstige produkter og tilbud denne dagen. Dagen vil bli avsluttet med stor konsert på torvet på Tangvall fra kl 1700. Artistnavn vil bli sluppet senere.

Hold av søndag 17. juni!